Editor talk Editor talk

สวัสดีผู้เยี่ยมชม!
Ep-plus เป็นสถาบันที่จัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียน และโครงการแคมป์ภาษาอังกฤษ เรายินดีให้คำปรึกษาสำหรับโรงเรียนต่าง ๆ หรือบุคคลอื่น ๆที่สนใจ
การเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาผ่านกระบวนการเรียนที่สนุกสนาน และกิจกรรมที่หลากหลาย โดยครูเจ้าของภาษาเพื่อความถูกต้องเป็นธรรมชาติในการสนทนา มุ่งเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กในอนาคต.

Ep-plus
................

Editor talk
News News
News
In School
Summer Camp
October Camp