ด่วนมาก !!! ผู้จัดการโรงเรียนสอนภาษา ประจำสาขาซีคอนบางแค
ระดับเงินเดือน (บาท) *
ตามประสบการณ์
 
ลักษณะของงาน (อธิบาย) *
- วางแผน ควบคุม ดูแล เรื่องการทำการตลาด โปรโมชั่น และประชาสัมพันธ์
- ประสานงาน ติดต่อลูกค้า องค์กร และสถานศึกษา
- ควบคุม,ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสำนักงาน
- ควบคุม, ดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานแต่ละแผนกให้เป็นไปด้วยดี
- ทำงาน 5 วัน **ไม่หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์
- เวลาทำงาน 10:00-19:00
 
รายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
- เพศหญิง / ชาย อายุ 30 ขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel ได้ดี
- มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี
- ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
- วางแผนการทำงานของบุคลากรในสาขาได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สมัครผ่านทาง jobth.com
 
ส่งประวัติมาที่ อีเมลล์ mynameorange@gmail.com (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล)
โทรสอบถามฝ่ายบุคคล 02 - 454 - 6722, 02-4546733

Date Updated: 7 ก.พ. 2019, 9:50:03
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำสาขา
 
จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
ตามประสบการณ์
 
ลักษณะของงาน (อธิบาย) *
 
- ให้ข้อมูลคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับผู้ปกครอง นักเรียน ในสาขา
 - ดูแล รักษาฐานลูกค้าเก่าและใหม่
 - ส่งเสริม สนับสนุนงานขายและการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายให้สาขา
 - จัดเก็บข้อมูลลูกค้าและเอกสารต่างๆให้เป็นระบบ
 - จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน
 - ประสานงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร (1-10) *
 
- เพศหญิง อายุ 25-32 ปี 
- จบการศึกษาระดับปวส.- ปริญญาตรีขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม word , excel และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
- รักในงานขาย เสนอสินค้าและทำให้ลูกค้าพึ่งพอใจ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีทักษะในการพูดที่ดี
- มองโลกในแง่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับพอใช้
- ทำงาน 6 วัน เวลา 10.00-19.00 น. *หยุดวันพุธหรือพฤหัสบดี
*** มีที่พักอยู่ใกล้กับสถานที่ทำงานหรือเดินทางสะดวก
 
สมัครผ่านทาง อีเมลล์ 
ส่งประวัติมาที่ อีเมล์ mynameorange@gmail.com
ติดต่อสอบถามฝ่ายบุคคล (คุณแนน) 02-4546722 , 02-4546733

 


Date Updated: 7 ก.พ. 2019, 9:49:22