[คริสต์มาส] วันที่ 25 ธันวาคม

คริสต์มาส

คือ การฉลองการบังเกิดของพระเยซูที่เราเฉลิมฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า "คริสต์มาส" เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas มาจากคำภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า "บูชามิสซาของพระคริสต์เจ้า" คำว่า "Christes Maesse" พบครั้งแรกในเอกสารโบราณเป็นภาษาอังกฤษในปี 1038 และคำนี้ก็ได้แปรเปลี่ยนมาเป็นคำว่าChristmas ในภาษาไทย "คริสต์มาส" ก็มีความหมายเช่นกัน คำว่า "มาส" แปลว่า "เดือน"เทศกาลคริสต์มาสจึง เป็นเดือนที่เราระลึกถึงพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพิเศษ คำว่า"มาส" คือ"ดวงจันทร์" ตีความหมายในภาษาไทยคือพระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกเหมือนดวงจันทร์ เป็นความสว่างในตอนกลางคืน Merry X'mas คำว่า Merry ในภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า"สันติสุขและความสงบทางใจ" คำนี้จึงเป็นคำที่ใช้อวยพรคนอื่นขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบทางใจ ถือเอาประเพณีของชนในท้องถิ่นนั้น มาประยุกต์เข้ากับศาสนา โดยจัดให้มีการฉลองเพื่อระลึกถึงการบังเกิดของพระเยซูที่เขายกย่องเหมือนกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสากลโลก ผู้ทรงเกียรติเลอเลิศ ประเพณีนี้ได้เริ่มมาจากกรุงโรมในศตวรรษที่ 4 และ ค่อยๆเผยแพร่ไปทุกทวีป

  • คำอวยพรสำหรับเทศกาลคริสต์มาสใช้คำอวยพรว่า Merry Christmas สุขสันต์วันคริสต์มาส คำว่า Merry ในภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า สันติสุขและความสงบทางใจ ส่วนตัวอักษร x เป็นตัวย่อของภาษากรีก คือคริสต์มาส ดังนั้น “X-Mas” แทนคำว่า คริสต์มาสมีประโยชน์เพียงแค่ปรับคำเท่านั้น
  • ประเพณีของการแขวนถุงน่องที่ต้นคริสต์มาส ภายในถุงน่องจะเต็มไปด้วยอาหาร โดยความเชื่อเดิมมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อเป็นอาหารสำหรับลาซานตา
  • ส่วนต่างๆ ของต้นคริสต์มาสสามารถนำมารับประทานได้และยังเป็นแหล่งของวิตามินซีอีกด้วย