ค่ายภาษาอังกฤษ ช่วงตุลาคมนี้ (ระดับอนุบาล)

ค่ายภาษาอังกฤษ 10 วัน (สำหรับโรงเรียนที่สนใจ) ระดับอนุบาล ช่วงตุลาคม 2556

ปิดเทอมนี้น้อง ๆ เตรียมพบกับสุดยอดประสบการณ์เข้าค่ายภาษาอังกฤษระดับคุณภาพ โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง และออกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ โดยผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ และกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมความสุข แสนสนุก สุดจินตนาการ สนใจสอบถามข้อมูล โทร : 0-2454-6722, 0-2454-6733(จ.-ศ. เวลา 8:00 - 17:00 น.) (จ.-ศ. เวลา 8:00 - 17:00 น.) (จ.-ศ. เวลา 8:00 - 17:00 น.) (จ.-ศ. เวลา 8:00 - 17:00 น.)       jjjggjnอกเ