ค่ายภาษาอังกฤษ

ค่ายภาษาอังกฤษ "Speaking Out! I can do it." 10 วัน (สำหรับโรงเรียนที่สนใจ) ช่วงตุลาคม 2557 ระดับชั้นประถมศึกษา

น้อง ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ผ่านกิจกรรมแสนสนุก มอบสาระ และความบันเทิงแบบเต็มพิกัด  สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร : 0-2454-6722, 0-2454-6733 (จ.-ศ. เวลา 8:00 - 16:00 น.)