ค่ายภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม เมษายน 2558 ที่อนุบาลเด่นหล้า ทั้ง 2 สาขา

ค่ายภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าพระราม 5 และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม ช่วงปิดเทอม เมษายน 2558

ปิดเทอมนี้น้อง ๆ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ทั้ง 2 สาขา เตรียมพบกับสุดยอดประสบการณ์เข้าค่ายภาษาอังกฤษระดับคุณภาพ ในครั้งนี้น้อง ๆจะได้เรียนในหัวข้อ Tales From the Woods ผ่านสุดยอดนิทานอมตะ 2 เรื่อง คือ Goldilocks and the Three Bears กับ The Three Little Pigs โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง และออกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ โดยผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ และกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมความสุข แสนสนุก สุดจินตนาการมากมาย เริ่มแล้ววันนี้!