ค่ายภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม เมษายน 2558 ที่อนุบาลปษิตา

ค่ายภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าพระราม 5 และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม ช่วงปิดเทอม เมษายน 2558

ปิดเทอมนี้น้อง ๆ โรงเรียนอนุบาลปษิตา เตรียมพบกับสุดยอดประสบการณ์เข้าค่ายภาษาอังกฤษระดับคุณภาพ ในครั้งนี้น้อง ๆจะได้เรียนในหัวข้อ April Fairy Tales ผ่านสุดยอดนิทานอมตะ 2 เรื่อง คือ Jack and the Beanstalk กับ Cinderella โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง และออกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ โดยผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ และกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมความสุข แสนสนุก สุดจินตนาการมากมาย เริ่มแล้ววันนี้!