จบลงไปแล้วสำหรับวันแรกแห่งการอบรม
เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับสุดยอดเทคนิคและโค้ชทั้งสองท่านของเรา
อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ลงทะเบียนทุกท่านติดตามข่าวสารเรื่องราวดีดี 
และการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ เพจCoaching English