จบลงไปแล้วสำหรับการอบรมออนไลน์ครั้งที่ 3ในหัวข้อ

Many Ways to Create a Classroomof Success for Young Learners (K3 – P6)

โดยการอบรมครั้งนี้ เน้นให้ครูทุกท่านสามารถสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนภาษาที่แสนน่าเบื่อ

ให้กลายเป็นการเรียนภาษาที่น่าสนใจ และวางแผนการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

เช่น นำเกมส์มาใช้ในระหว่างบทเรียนนั้นๆเพื่อให้มีการผ่อนคลายในเนื้อหาของการเรียน

หรือ จะเป็นการเปิดวิดีโอเพื่อเพิ่มการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นต้น

ทาง Coaching English เชื่อว่าครูผู้สอนทุกท่าน จะได้รับประโยชน์จากการอบรมในครั้งนี้

ไม่มากก็น้อยจากการอบรมครั้งนี้นะคะ