สช.จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคกลาง

ในวันที่ 3 เมษายน 2564

คุณปัญญาภรณ์ เชาวน์รัตน์ ผู้นกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด

ร่วมกับ โรงเรียนสอนภาษา Coaching English  

ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคกลางที่จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ (สช.)

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  กล่าวว่า

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้างการมีส่วนร่วมของการจัดการศึกษาเอกชน

ในระดับพื้นที่ ประกอบกับผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็น

สู่การพัฒนาการศึกษาเอกชน ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน ครู นักเรียน เป็นต้น

 

สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู

และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน และการจัดนิทรรศการการนำเสนอแพลทฟอร์ม

และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งได้เข้าร่วมการจัดการศึกษา Online ของศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.

จำนวน 10 หน่วยงานด้วยกัน และ 1 ใน 10 หน่วยงานนั้นคือ บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด ของเรานั้นเองค่ะ

 

นอกจากการไปประชุมครั้งนี้แล้ว ทางหน่วยงานของเราได้มีการออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ , การจัดกิจกรรม English Camp , ห้องเรียน online รวมไปถึงประสบการณ์การทำงานของทางหน่วยงานของเราค่ะ


ทั้งนี้ ทาง EP Plus Learning ต้องขอขอบคุณ ท่านดร.อรรถพล ตรึกตรอง ที่มอบโอกาสดีๆ แบบนี้

ให้กับทางหน่วยงานของเราได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้ค่ะ

 

และทางEP Plus Learning หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับโอกาสที่ดีแบบนี้อีกในครั้งต่อๆ ไปนะคะ