จบไปแล้วสำหรับอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4ในหัวข้อ

“A NEW WAY OF ENGLISH, THINK OUTSIDE THE BOX”

กับการใช้เทคนิคการใช้เกมส์ในชั้นเรียนของ Coach Ivan   

เพื่อให้การเรียนในแต่ละครั้งไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

การเป็น Rapper ของ Coach Adam เพื่อการจดจำ verb 3 ช่อง 

ในรูปแบบของการ Rap ทั้งสนุก และได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กัน

หรือ การเป็น Singing Coach ของ Coach Margaret

ซึ่งใช้เพลงในการสร้างบรรยากาศของห้องเรียนให้เป็นที่น่าจดจำ และอยากเข้ามาเรียนอีกในครั้งต่อๆ ไป

การอบรมในครั้งนี้เป็นเทคนิคที่ Coach ของเราทั้ง 3 ท่าน ได้ใช้จริงในการเรียนการสอน

โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อดึงดูดความสนใจในผู้เรียนค่ะ

ทาง Coaching English ต้องขอขอบคุณคุณครูทั่วประเทศ ที่ให้ความสนใจกับโครงการครั้งนี้

ที่ได้มา Shared ประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกันนะคะ

ทั้งนี้ ทางผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณครูทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการอบรมในครั้งนี้

และนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในห้องเรียนของทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะ