" โครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3 "
" โครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3 "
" โครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4 " วันที่ 24 เมษายา 2564 ในหัวข้อ “A NEW WAY OF ENGLISH, THINK OUTSIDE THE BOX”
3 พ.ค. 2021, 16:52:26
 โรงเรียน Coaching English ได้รับโล่เกียรติคุณ  “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชนดีเด่น”
โรงเรียน Coaching English ได้รับโล่เกียรติคุณ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชนดีเด่น”
วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ คุณปัญญาภรณ์ เชาวน์รัตน์ ผู้บริหารโรงเรียน Coaching English ได้รับโล่เกียรติคุณ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชนดีเด่น” จากกระทรวงศึกษาธิการ
3 พ.ค. 2021, 16:32:34
สช.จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคกลาง
สช.จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคกลาง
EP Plus Learning เข้าร่วมงานการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน ภาคกลาง จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ (สช.)
3 พ.ค. 2021, 16:32:21
สช.จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก
สช.จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก
EP Plus Learning เข้าร่วมงานการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออก จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ (สช.)
3 พ.ค. 2021, 16:31:48
สช.จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคใต้
สช.จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคใต้
EP Plus Learning เข้าร่วมงานการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน ภาคใต้ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ (สช.)
3 พ.ค. 2021, 16:31:01
สช.จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ
สช.จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ
EP Plus Learning เข้าร่วมงานการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ (สช.)
3 พ.ค. 2021, 16:12:06
English on Tour @ Ruangsri School
English on Tour @ Ruangsri School
English on Tour @ Ruangsri School 30th November 2020
30 เม.ย. 2021, 15:01:35
" โครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3 "
" โครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3 "
" โครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3 " วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ในหัวข้อ Many Ways to Create a Classroom of Success for Young Learners (K3 – P6)
29 เม.ย. 2021, 16:31:57
" โครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 “
" โครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 “
" โครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 “ วันที่ 26 กันยายน 2563 ในหัวข้อ How to Apply Collaborative Learning in the Socially Distanced Classroom.
28 เม.ย. 2021, 11:31:29
" โครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 "
" โครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 "
" โครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 " วันที่ 18 และ 25 กรกฏาคม 2563 ในหัวข้อ เทคนิคการสอนภาษาแบบ Cool Cool และ กลยุทธ์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
28 เม.ย. 2021, 11:12:33
“Coaching English ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน”
“Coaching English ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน”
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนางสาวปัญญาภรณ์ เชาวน์รัตน์ ผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาโค้ชชิ่ง อิงลิช (Coaching English Language School)
28 เม.ย. 2021, 10:58:27
English Day Camp 2019 @ SAINT LOUIS SCHOOL
English Day Camp 2019 @ SAINT LOUIS SCHOOL
English Day Camp 2019 @ SAINT LOUIS SCHOOL
7 ส.ค. 2019, 11:21:39
ค่ายภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม เมษายน 2558 ที่อนุบาลเด่นหล้า ทั้ง 2 สาขา
ค่ายภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม เมษายน 2558 ที่อนุบาลเด่นหล้า ทั้ง 2 สาขา
ค่ายภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม เมษายน 2558 ที่โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาพระราม 5 และสาขาเพชรเกษม
1 เม.ย. 2015, 9:33:03
ค่ายภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม เมษายน 2558 ที่อนุบาลปษิตา
ค่ายภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม เมษายน 2558 ที่อนุบาลปษิตา
ค่ายภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม เมษายน 2558 ที่อนุบาลปษิตา
31 มี.ค. 2015, 11:55:27
ค่ายภาษาอังกฤษ 10 วัน ระดับชั้นอนุบาล ช่วงตุลาคม 2557
ค่ายภาษาอังกฤษ 10 วัน ระดับชั้นอนุบาล ช่วงตุลาคม 2557
ค่ายภาษาอังกฤษ 10 วัน ระดับชั้นอนุบาล ช่วงตุลาคม 2557
5 ก.ย. 2014, 9:06:45
ค่ายภาษาอังกฤษ "Speaking Out! I can do it." 10 วัน (สำหรับโรงเรียนที่สนใจ) ช่วงตุลาคม 2557 ระดับชั้นประถมศึกษา
ค่ายภาษาอังกฤษ "Speaking Out! I can do it." 10 วัน (สำหรับโรงเรียนที่สนใจ) ช่วงตุลาคม 2557 ระดับชั้นประถมศึกษา
ค่ายภาษาอังกฤษ "Speaking Out! I can do it." 10 วัน (สำหรับโรงเรียนที่สนใจ) ช่วงตุลาคม 2557 ระดับชั้นประถมศึกษา
5 ก.ย. 2014, 9:05:02