EP PLUS LEARNING

“ วิสัยทัศน์ของเราคือการมุ่งมั่นเพื่อทำให้ผู้เรียนทุกคนสามารถบรรลุความเป็นเลิศ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนต่อการพูดในที่สาธารณะ ”

ภารกิจของเราคือการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน ด้านความสามารถของการใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการพูดได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ด้วยความมั่นใจ ”

” เป้าหมายของเรา ไม่ได้เป็นเพียงด้านการศึกษา แต่เป็นการสร้างพลังขับเคลื่อน เป็นนวัตกรรมเพื่อก้าวสู่อนาคต ที่ทักษะภาษาอังกฤษจะนำเรา ไปสู่ โอกาสที่ไร้ขีดจำกัด ”

” เป้าหมายของเรา ไม่ได้เป็นเพียงด้านการศึกษา แต่เป็นการสร้างพลังขับเคลื่อน เป็นนวัตกรรมเพื่อก้าวสู่อนาคต ที่ทักษะภาษาอังกฤษจะนำเรา ไปสู่ โอกาสที่ไร้ขีดจำกัด ”

— ปัญญาภรณ์ เชาวน์รัตน์ —
กรรมการผู้จัดการบริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

” ได้ร่วมมือกับ EP PLUS มาตั้งแต่ปี 2001 ทางอีพีพลัสมุ่งมั่น เเละบริการ โรงเรียนของเราอย่างเต็มที่ ได้รับการสนับสนุน เเละสร้างความสัมพันธ์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ”

— ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ —
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5

“ กว่า 22 ปี เราได้เห็นความดูเเลใส่ใจ และความทุ่มเท ที่มีต่อครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเรา อีกทั้ง Ep Plus เน้นใส่ใจความต้องการของนักเรียน การรับมือกับปัญหาต่างๆเป็นที่น่าพึงพอใจ ทางเราเลยชื่นชม ทั้งศักยภาพ และคุณภาพของทีมงานทุกๆคน ”

— ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ —
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5

“ กว่า 22 ปี เราได้เห็นความดูเเลใส่ใจ และความทุ่มเท ที่มีต่อครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเรา อีกทั้ง Ep Plus เน้นใส่ใจความต้องการของนักเรียน การรับมือกับปัญหาต่างๆเป็นที่น่าพึงพอใจ ทางเราเลยชื่นชม ทั้งศักยภาพ และคุณภาพของทีมงานทุกๆคน ”

— ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ —
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5

โรงเรียนอนุบาลปษิตา

“ Ep Plus Learning ทุ่มเทให้กับโรงเรียนเรามาตลอด สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ ทั้งในหน้าที่ความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี จึงไว้วางใจได้ ”

— คุณเกษม – ​คุณสาวิณี ตันคณารัตน์ —
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปษิตา

โรงเรียนเผดิมศึกษา

“ ครูและทีมงานทุกคนจาก EP Plus Learning ช่วยเป็นส่วนหนึ่งตั้งเเต่การวางเเผนหลักสูตร จนก่อตั้งเป็น English Program ขึ้นมา ทั้งสนับสนุนนักเรียนของเราให้บรรลุเป้าหมาย ตรงตามหลักสูตรหลักของโรงเรียนได้อย่างสำเร็จ เเละสัมฤทธิ์ผล ”

— คุณปัณฑิตา ทองสิมา —
ผู้อำนวยการโรงเรียนเผดิมศึกษา

โรงเรียนเผดิมศึกษา

“ ครูและทีมงานทุกคนจาก EP Plus Learning ช่วยเป็นส่วนหนึ่งตั้งเเต่การวางเเผนหลักสูตร จนก่อตั้งเป็น English Program ขึ้นมา ทั้งสนับสนุนนักเรียนของเราให้บรรลุเป้าหมาย ตรงตามหลักสูตรหลักของโรงเรียนได้อย่างสำเร็จ เเละสัมฤทธิ์ผล ”

— คุณปัณฑิตา ทองสิมา —
ผู้อำนวยการโรงเรียนเผดิมศึกษา