และการบรรยายผลสัมฤทธิ์ การใช้ Smart Learning Appliacation โดย คุณปัญญาภรณ์ เชาวน์รัตน์ CEO บริษัท EP Plus Learning และทีมงาน